menu0menu1menu2menu3menu4menu5

ซ่อมแซมโบลเวอร์

งาน ซ่อมแซมโบลเวอร์ คือ การทำให้ โบลเวอร์ ทำงานอย่างถูกต้อง เต็มประสิทธิภาพ และใช้พลังงานไฟฟ้า อย่างเหมาะสม

ซ่อมแซมโบลเวอร์ ต้องดำเนินการ โดย ผู้เชี่ยวชาญ เท่านั้น เพื่อให้ การถอด ประกอบ ชิ้นส่วน เป็นไปตามสเปค ที่ถูกต้อง

ส่วนมาก ความเสียหาย หรือ ชำรุด ของ โบลเวอร์ มักเกิดจาก มอเตอร์ไหม้ มอเตอร์มีกลิ่น มอเตอร์หมุนช้ากว่าที่ควรจะเป็น เนื่องจาก มีสิ่งแปลกปลอม มาอุดตัน หรือ ฝุ่นเกาะติด ที่เกิด จาก การใช้งานนาน หรือ สภาพแวดล้อม มีฝุ่นมาก อากาศร้อน หรือ ไอน้ำมันสูง สารเคมี ในบางโรงงาน อุตสาหกรรม หรือ บางกรณี โบลเวอร์ อาจจะชำรุด เนื่องจาก ตัวเสื้อ มีการผุกร่อน น็อคยึด ไม่แน่น เกิด การสั่นสะเทือนขณะใช้งาน ทำให้ มีช่องว่าง เกิด การสึกกร่อน จำเป็นมาก ที่ต้อง ซ่อมแซมโบลเวอร์ ก่อนที่จะเกิด ความเสียหาย มากกว่าเดิม และ ลุกลามไปยัง ระบบระบายอากาศ ส่วนอื่นอื่น ด้วย

Trust Modern Trade องค์กรวิศวกร ที่มีความเชี่ยวชาญ ด้าน ระบบท่ออุตสาหกรรม ระบบระบายอากาศ โรงงานอุตสาหกรรม งานก่อสร้างใต้ดิน ให้บริการ  ซ่อมแซมโบลเวอร์ ซึ่งเป็น พัดลมระบายอากาศ แบบพิเศษ ที่ออกแบบ ให้สามารถดูด หรือ เป่าลม ให้ลำเลียงออก ทาง ท่อส่งลม ได้อย่างรวดเร็ว ในรูปแบบเฉพาะ ที่แตกต่างจาก พัดลมระบายอากาศ แบบอื่นอื่น สามารถดูดอากาศ เป่าอากาศ ได้ เร็ว และ แรงกว่า ทนทานกว่า ทำงานใด้ ในรูปแบบพิเศษ เช่น กลิ่น ไอ จากสารเคมี ทนทาน ในสภาพการทำงาน ที่ร้อน สภาพเป็น กรด ด่าง ได้อย่างดี แต่ต้อง มีการ บำรุงรักษา ตามตาราง เช่นกัน ดังนั้น  ซ่อมแซมโบลเวอร์ ต้องเป็นไปตาม หลักการ วิศวกรรมเครื่องกล  เพื่อให้ ดีที่สุด ควรมี การบำรุงรักษา ( Preventive Maintenance ) คือ การ ซ่อมแซมโบลเวอร์ ก่อนที่จะ มีความชำรุด เสียหาย เพื่อเป็น การป้องกัน ความชำรุด ของ อุปกรณ์ อื่นที่อาจจะตามมา เมื่อ โบลเวอร์ ชำรุด และ ต้อง ซ่อมแซมท่อเก่า ด้วย เนื่องจาก เป็น อุกรณ์ เชื่อมต่อกัน เป็นระบบเดียวกัน หาก อุปกรณ์ใด ชำรุด ความเสียหาย จะลุกลาม ไปยัง อุปกรณ์ อื่นอื่นๆ ด้วย

ซ่อมแซมโบลเวอร์ซ่อมแซมโบลเวอร์

ดูแลรักษาคลูลิ่ง

ดูแลรักษาคลูลิ่ง เป็นสิ่งจำเป็น ต่อการใช้งาน เพื่อให้ การทำงานมีประสิทธิภาพ

ดูแลรักษาคลูลิ่ง เป็น การบำรุงรักษา แบบ Preventive Maintenance คือ การดูแลรักษา เปลี่ยน อะไหล่ ก่อน ที่จะเกิด ความเสียหาย ตามตารางการทำงาน

การดูแลรักษาคูลลิ่ง ไม่จำเป็น ต้องหยุดการทำงาน หรือ หยุดการทำงาน ก็ได้ หรือ อาจจะเป็น การหยุดการทำงาน ของ คลูลิ่ง ในระยะสั้น ๆ หรือ อาจจะเลือกหยุด ในช่วงที่ ไม่มีการทำงาน เช่น ตอนกลางคืน หรือ ช่วงวันหยุด เพื่อให้ ดูแลรักษาคลูลิ่ง เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ หลังจาก การ ดูแลรักษาคลูลิ่ง ควรจะมี การทดสอบ ก่อนการทำงานจริง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยน อะไหล่หลัก หรือ เปลี่ยนแปลง ระบบบางส่วน

การ ดูแลรักษาคลูลิ่ง อาจจะรวมไปถึง ทั้งระบบระบายอากาศ เช่น ท่อลม พัดลมระบายอากาศ ซ่อมแซมโบลเวอร์ ซึ่ง ควรจะมีการดูแล แบบเป็นระบบ และ การให้บริการ มีทั้ง การทำสัญญา แบบรายปี รายเดือน หรือ เฉพาะ ชิ้นส่วน โดยทั่วไป ระบบคลูลิ่ง คือ ระบบการทำความเย็น ภายในโรงงาน เพื่อให้ อุณหภูมิต่ำ กว่า อุณหภูมิภายนอก อย่างน้อย 5-7 องศา เนื่องจาก โรงงาน จะมีเครื่องจักร มาก และ ระหว่าง การผลิต มีการ สร้าง ความร้อน ไอน้ำมัน สารเคมี ฝุ่น ควัน อยู่ตลอดเวลา จึง ไม่สามารถ ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศได้ การใช้ คลูลิ่ง คือ แทน เครื่องปรับอากาศ นั้นเอง

ดูแลรักษาคลูลิ่ง คือ การทำให้ ระบบการปรับอากาศ ระบบการทำความเย็น ภายในโรงงานทำงานอย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อสภาพแวดล้อม ของ การทำงาน เป็นไปอย่างราบรื่น คลูลิ่ง ทำให้ อากาศเย็น และ เป็นการระบายอากาศ ไปพร้อมกัน การ ดูแลรักษาคลูลิ่ง คือ สิ่งจำเป็น

SDC10611-a2680435a1

SDC10610-ee7043a172

 

บริษัทฯ เรา บริการตรวจเช็คสภาพ บริการทดสอบประสิทธิภาพ บริการบำรุงรักษาคูลลิ่ง โดยทีมช่างที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ในการบำรุงรักษา ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ให้กับอาคารสรรพสินค้า และอาคารพักอาศัย มานานกว่า 10 ปี

ดูแลรักษาคลูลิ่ง

 

ซ่อมแซมท่อเก่า

ซ่อมแซมท่อเก่า เพื่อ การใช้งานที่ดีขึ้น เพื่อป้องกัน การชำรุดเสียหาย

ท่อเก่า ไม่จำเป็นต้อง ทิ้ง หรือ ทำลาย เราพร้อม ให้ บริการ ซ่อมแซมท่อเก่า โดยวิศวกร มากประสบการณ์ มีความชำนาญโดยเฉพาะ

หากโรงงาน ท่าน ใช้ ระบบท่อลมเก่า ระบบท่อสำหรับ การลำเลียง ขนส่ง ภายในโรงงาน อุตสาหกรรม ชำรุด เสียหาย หรือ มีการใช้งานมาก และเป็นเวลานาน อาจจะไม่แน่ใจ ในการทำงานของ ท่อลม เราพร้อม บริการ ซ่อมแซมท่อเก่า พร้อมเข้าไปตรวจสอบ หรือ บำรุงรักษา ตรวจสอบ ระบบ แจ้ง อาการ ประเมิน ค่าใช้จ่าย พร้อม ออกแบบ ระบบท่อใหม่ เพื่อ เพิ่มประสิทธิ กับ ระบบท่อเดิม เสริม การทำงานให้ ดีขึ้น

การ ซ่อมแซมท่อเก่า ต้องดู ที่ระบบ ว่าการชำรุด เกิดจาก อะไร ตรวจสอบ รอยเชื่อม รอยต่อ ขนาดของท่อ สัมพันธ์ กับระบบระบายอากาศ หรือ ไม่ อัตราการสูญเสีย ระหว่าง การลำเลียง มีมากน้อย เพียงใด การตรวจสอบ เบื้องต้น ว่า ท่อเก่า มีความชำรุด หรือ ไม่ คือ ตรวจดูด้วยตาเปล่า จุดรอยต่อ รอยเชื่อม จากนั้น ต้อง วิเคราะห์ อัตรา การสูญเสีย ระหว่าง การลำเลียง ในแต่ละ จุด เพื่อ ตัดช่วง ที่ไม่เสียหาย ออกไป แล้ว ค่อยค่อย พิจารณา เป็นท่อไป หรือ โดยมาก การติดตั้ง ระบบท่อ ของโรงงาน จะไม่ ซ่อน จะไม่อยู่ ในจุดซ่อนเร้น เพราะ การใช้งาน ไปนานนาน การบำรุงรักษา คือ สิ่งจำเป็น เช่น การติดตั้ง โบลเวอร์ มักจะ ติดตั้งข้างโรงงาน พร้อม พื้น หรือ ฐานติดตั้ง ที่ ช่างสามารถ เข้าไป ถอด ล้าง ซ่อมแซมโบลเวอร์ ได้ โดยไม่ยาก นัก

อีกประการสำคัญ อย่างหนึ่ง ของ หลักการ ซ่อมแซมท่อเก่า คือ วัสดุ ของท่อ ให้เหมาะสม กับ สภาพแวดล้อม ของโรงงานอุตสาหกรรม ถ้า เลือกใช้ สเตนเลส คือ วัสดุ ที่ราคาแพงสุด แต่สามารถใช้งานได้ ทนทาน มากที่สุด ทนได้ทั้ง กรด ด่าง ร้อน สารเคมี  ส่วนมาก วัสดุ ที่ใช้ จะเป็น อลูมิเนียม เพราะ ราคากลางกลาง ไม่แพงมาก เวลาซ่อม ก็ไม่ยาก งบประมาณ ก็ต่ำกว่า สามารถใช้งาน ได้ระยะเวลา สั้น ยาว ขึ้นอยู่กับ สภาพแวดล้อม ในการทำงาน ในฐานะ ผู้เชี่ยวชาญ เรื่อง การซ่อมแซมท่อเก่า เราสามารถซ่อมได้ ทุกรูปแบบ ทุกความเสียหาย พร้อมวิเคราะห์ ความเสียหาย และเสนอ กลยุทธ์การแก้ไข ตามหลัก วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อการทำงาน อย่างมืออาชีพ

ซ่อมแซมท่อเก่าซ่อมแซมท่อเก่า ซ่อมแซมโบลเวอร์

รับติดตั้งท่อลม

รับติดตั้งท่อลม ควบคุมการทำงาน โดย วิศวกร มืออาชีพ มากประสบการณ์

การ รับติดตั้งท่อลม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ งานก่อสร้างใต้ดิน อาคารจอดรถ

ด้วยทีมงาน วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ รับติดตั้งท่อลม พร้อมประสบการณ์ทำงาน ในวงการ ระบบระบายอากาศ การจัดการระบบอากาศ ภายใน เพื่อ การหมุนเวียน อากาศ ที่ดี และ เพิ่ม บรรยากาศ ในการทำงาน ที่ดี รับติดตั้งเพื่อ การระบายอากาศ นำอากาศมาหมุนเวียน เพิ่มปริมาณ ออกซิเจน หมุนเวียน ในอากาศ เพื่อให้ การทำงาน มีประสิทธิมากขึ้น ทำงานได้ รวดเร็ว สถานที่ทำงาน หลายแห่ง เลือกใช้ บริการ รับติดตั้งท่อลม เพื่อลดการใช้พลังงาน จากเครื่องปรับอากาศ  ไม่เพียงแค่ เพิ่ม การหมุนเวียน ของ อากาศ ที่ดี ท่อลม จะสามารถส่ง อากาศร้อน ออกจาก ระบบ ไปสู่ บรรยากาศ ภายนอก ได้ อีกด้วย

ระบบ ท่อส่งลม เปรียบเสมือน เส้นทาง การเดินทางของ อากาศ ภายในโรงงาน การออกแบบ ที่เหมาะสม จะทำให้ อากาศเดินทาง โดยไม่ติดขัด และ ประหยัดพลังงาน สร้างสิ่วแวดล้อม ที่ดี ภายในโรงงานอตุสาหกรรม รวมทั้งบางครั้ง อาจจะมีการติดตั้งระบบ บำบัดอากาศ ร่วมด้วย เพราะ อากาศ ภายใน โรงงาน อาจจะมี ฝุ่นละออง ไอระเหย ที่เป็นพิษ

กรณีศึกษา รับติดตั้งท่อลม จะมีประโยชน์ มาก คือ

    1. ดูดอากาศเสีย ออกจากระบบ หรือ สถานที่ทำงาน ที่มีการผลิต อากาศเสีย เช่น โรงงานเชื่อมโลหะ แผนก ผสมสารเคมี หรือ โรงเก็บสารเคมี ท่อลม จะสามารถติดตั้ง อุปกรณ์ เสริม เช่น พัดลมดูดอากาศ และ อุปกรณ์ กรอง หรือ บำบัด อากาศเสีย ก่อน ออกสู่ ระบบ ระบายอากาศภายนอกอาคาร
    2. ลำเลียง อากาศร้อน ออกจาก ระบบ ซึ่งเป็น เป็น ประโยชน์หลัก ของ ท่อลม จะทำให้ ติดตั้ง พร้อม พัดลมระบายอากาศ ทำให้ สถานที่ทำงาน ใช้พลังงานไฟฟ้ สำหรับ เครื่องปรับอากาศ ได้มากมาย การลงทุน รับติดตั้งท่อลม จะ คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว จาก ค่าไฟฟ้า ที่ปรากฏทันที หลังจากติดตั้งเลย
    3. ลำเลียง อากาศ ในสถานที่ มีอากาศ น้อย เช่น การทำงาน ก่อสร้าง ใต้ดิน อาคารจอดรถ อาคารก่อสร้าง ในสถานที่ปิด โดย รับบท่อส่งลม จะสามารถติดตั้ง อุปกรณ์ ประกอบ เพื่อให้ การทำงาน ตรงตามจุดประสงค์ ยิ่งขึ้น และ สมบูรณ์ มากขึ้น

รับติดตั้งท่อลม จะต้องคำนึงถึง สภาพแวดล้อมที่สถานที่ทำงาน ที่ต้องการ ติดตั้ง วัตถุประสงค์หลัก การใช้งาน การคำนวน ขนาด และ ระยะทาง ของ ท่อลม วัสดุที่เลือกใช้ เนื่องจาก ต้องให้ ทนทาน ต่อ สภาพแวดล้อม ในการทำงานให้ และ ประหยัด ค่าใช้จ่าย ได้มากที่สุด โดยทางเรา มี ทีมวิศวกร อาวุสโส ทีมวิศวกร หน้างาน ทีมช่าง ทีมช่างซ่อมบำรุง ที่พร้อมให้บริการ  ติดตั้งระบบท่อลม ใหม่ หรือ ซ่อมแซมท่อเก่า พร้อม ประเมินราคาฟรี

รับติดตั้งท่อลม

ติดตั้งท่อลม 4

ซ่อมแซมท่อเก่า

ปัญหาและการแก้ปัญหาในการเดินท่ออากาศ โรงงานอุตสาหกรรม

โดยทั่วไปถ้ามีการเดินระบบท่ออากาศ โรงงานอุตสาหกรรมให้ได้ตามมาตรฐานแล้ว มักจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น แต่ถ้าการเดินท่ออากาศ โรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ตามมาตรฐานแล้วปัญหาต่างๆมักจะเกิดขึ้นตามมา สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั้นคือ ปริมาณลมอัดและความดันลมอัดที่ใช้ไป มักจะมีปริมาณลมและความดัน ไม่เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ของนิวแมติก (Pneumatic) ตัวท้ายๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการมีความดันตกคร่อมในท่อเมนมากเกินไป ซึ่งความดันตกคร่อมที่อนุญาตให้มีได้ไม่ควรเกิน 5% ของความดันที่ใช้งาน

สาเหตุที่เกิดความดันตกคร่อมขึ้นในระบบท่อมีดังนี้

มีข้อ งอมากเกินไปในการการเดินท่อเมน

อุปกรณ์นิวแมติก (Pneumatic) ที่ใช้ในโรงงานไม่สัมพันธ์กับการเลือกขนาดของเครื่องอัดลม คือมีเครื่องอัดลมมีขนาดเล็กเกินไป

ผู้ติดตั้งท่ออากาศ โรงงานอุตสาหกรรมเลือกขนาดของท่อดักจ่ายลมอัดไม่ถูกต้อง
ทำการเพิ่มอุปกรณ์นิวแมติก (Pneumatic) เข้ามาใช้ในโรงงานโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถของเครื่องอัดลมที่ใช้งานอยู่

สำหรับวิธีแก้ปัญหาในการเดินท่ออากาศ โรงงานอุตสาหกรรมคือ หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น และทำการเดินท่อเมนจ่ายลมที่ได้มาตรฐานซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบันมีดังนี้ คือ 1) การเดินท่อแบบแยกสาขา ซึ่งท่อลักษณะนี้เหมาะสำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวน อุปกรณ์นิวแมติก (Pneumatic) ไม่มากนัก 2)

การเดินท่อแบบวงแหวน

ซึ่งมีการวางท่อเป็นวงรอบในโรงงาน การวางท่อแบบนี้จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องความดันตกคร่อมได้ จะทำให้การจ่ายลมอัดกระจายออกไปทั้งสองด้านของโรงงาน โดยที่ปริมาณของลมอัดที่บริเวณปลายสุดของท่อเมนจะมีความดันใกล้เคียงกับบริเวณเครื่องอัดลม ซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่นิยมเดิน ระบบท่ออุตสาหกรรม จ่ายลมอัดแบบวงแหวนนี้

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ท่ออุตสาหกรรม flexible duct

เราผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ท่อสำหรับใช้งานในโรงงานอตุสาหกรรม มีหลายหลายลักษณะการใช้งาน ทำจากวัสดุชั้นเยี่ยมตามมาตรฐานการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ Brand TOTAKU ซึ่งเป็นผู้นำของโลก ในการผลิตท่อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท  ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย และในอีกหลายประเทศทั่วโลก  เราพร้อมทีมงานวิศวกร ออกแบบและติดตั้งระบบท่อลำเลียง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท เพื่อการชนส่งภายโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างชนิดการใช้งาน

ท่อส่งน้ำ  สำหรับ การส่งน้ำ ของเหลวในโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถทนทานแรงดันสูง ทนทาน สามารถเลือกได้ คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม เช่น ต้องการให้ทนความร้อน , หรือ food grade  ได้ด้วย

ท่อส่งลม  หรือ ท่ออากาศ สำหรับการส่งลม หรือ ออกซิเจน สำหรับการใช้งานภายในระบบโรงงาน สามารถออกแบบให้เชื่อมถึงกันแบบระบบท่อต่อ สามารถติดตั้งระบบวาล์วเปิดปิด สามารถเลือก ท่อแข็ง หรือ ท่ออ่อน ที่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ อย่างสะดวก วัสดุที่ใช้มีความเหนียวทนทาน ปราศรอยรั่ว ทนทานต่อแรงดันสูง

ท่อกันไฟฟ้าสถิตย์  เป็นท่อที่ใช้ในการลำเลียงวัสดุที่เป็นของแข็ง ชิ้นเล็กเล็ก ที่เวลาลำเลียงจะมีการเสียดสีกับท่อ อยู่ตลอดเวลา เช่น แป้ง เม็ดพลาสติก ผงสารเคมีต่างๆ เป็นต้น  ท่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์  จะสามารถจับต้องที่ตัวท่อได้ โดยไม่โดนไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต หรือ ไม่สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ใกล้ท่อลำเลียง เพราะจะไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตสะสม ไม่เป็นอันตรายขนาดใช้งาน

ท่อ eco  คือ ท่อflex ที่ไม่มีส่วนผสมของ PVC ในการผลิต แม้หากเกิดการเผาไหม้ จะไม่ก่อเกิดมลพิษ หรือ ก๊าซคาร์บอนมอนน๊อกไซด์  ที่เป็นอันตราย เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการเครดิต จากคาร์บอนฟุตปริ้น หรือโรงงานที่ต้องการ certified ทางด้านสิ่งแวดล้อม ท่อ eco  คือ ระบบท่อลำเลียงที่คุณต้องการ

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ระบบลำเลียง คือ สิ่งสำคัญที่ทำให้ลดต้นทุน ลดเวลา สำหรับการขนส่งในโรงงานอย่างมากมาย ระบบท่อลำเลียง เปรียเสมือนเส้นเลือด ที่ออกแบบให้นำส่งวัตถุดิบ หรือ ปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมนั้นนั้น ซึ่งการเลือกใช้งานท่อแต่ละชนิดจะแตกต่างไป ตามลักษณะการใช้งาน ท่อแต่ละชนิดมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่าง ในงานเฉพาะด้าน อย่างชัดเจน

เราเป็นเชี่ยวชาญเรื่องระบบท่อลำเลียงอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการออกแบบ วางแผนผังระบบลำเลียง ในโรงงานอุตสาหกรรม และแนะนำการเลือกท่อลำเลียง ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้อย่างลงตัว พร้อมมกับงบประมาณที่ท่านพอใจ