ดูแลรักษาคลูลิ่ง เป็นสิ่งจำเป็น ต่อการใช้งาน เพื่อให้ การทำงานมีประสิทธิภาพ

ดูแลรักษาคลูลิ่ง เป็น การบำรุงรักษา แบบ Preventive Maintenance คือ การดูแลรักษา เปลี่ยน อะไหล่ ก่อน ที่จะเกิด ความเสียหาย ตามตารางการทำงาน

การดูแลรักษาคูลลิ่ง ไม่จำเป็น ต้องหยุดการทำงาน หรือ หยุดการทำงาน ก็ได้ หรือ อาจจะเป็น การหยุดการทำงาน ของ คลูลิ่ง ในระยะสั้น ๆ หรือ อาจจะเลือกหยุด ในช่วงที่ ไม่มีการทำงาน เช่น ตอนกลางคืน หรือ ช่วงวันหยุด เพื่อให้ ดูแลรักษา เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ หลังจาก การ ดูแลคลูลิ่ง ควรจะมี การทดสอบ ก่อนการทำงานจริง ในกรณี ที่มีการเปลี่ยน อะไหล่หลัก หรือ เปลี่ยนแปลง ระบบบางส่วน

การ ดูแลรักษาคลูลิ่ง อาจจะรวมไปถึง ทั้งระบบระบายอากาศ เช่น ท่อลม พัดลมระบายอากาศ ซ่อมแซมโบลเวอร์ ซึ่ง ควรจะมีการดูแล แบบเป็นระบบ และ การให้บริการ มีทั้ง การทำสัญญา แบบรายปี รายเดือน หรือ เฉพาะ ชิ้นส่วน โดยทั่วไป ระบบคลูลิ่ง คือ ระบบการทำความเย็น ภายในโรงงาน เพื่อให้ อุณหภูมิต่ำ กว่า อุณหภูมิภายนอก อย่างน้อย 5-7 องศา เนื่องจาก โรงงาน จะมีเครื่องจักร มาก และ ระหว่าง การผลิต มีการ สร้าง ความร้อน ไอน้ำมัน สารเคมี ฝุ่น ควัน อยู่ตลอดเวลา จึง ไม่สามารถ ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศได้ การใช้ คลูลิ่ง คือ แทน เครื่องปรับอากาศ นั้นเอง เป็นการ ลดการใช้พลังงาน ประหยัด ค่าใช้จ่าย ได้อย่างมาก

ดูแลรักษาคลูลิ่ง คือ การทำให้ ระบบการปรับอากาศ ระบบการทำความเย็น ภายในโรงงานทำงานอย่าง มีประสิทธิภาพ เพื่อสภาพแวดล้อม ของ การทำงาน เป็นไปอย่างราบรื่น คลูลิ่ง ทำให้ อากาศเย็น และ เป็นการระบายอากาศ ไปพร้อมกัน การ ดูแลรักษา เพื่อให้ การใช้งาน เป็นไปอย่างราบรื่น  คือ สิ่งจำเป็น

cooling air

ระบบทำความเย็นภายใน โรงงาน

 

บริษัทฯ เรา บริการตรวจเช็คสภาพ บริการทดสอบประสิทธิภาพ บริการบำรุงรักษาคูลลิ่ง รับติดตั้งท่อลมโดยทีมช่างที่เชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ในการบำรุงรักษา ระบบคูลลิ่งทาวเวอร์ให้กับอาคารสรรพสินค้า และอาคารพักอาศัย ด้วยประสบการณ์ นานกว่า 20 ปี ทีมงาน วิศวกร ผู้ชำนาญเฉพาะทาง

ดูแลรักษาคลูลิ่ง

ระบบคลูลิ่ง ที่ขาดการดูแล รักษา อาจจะไม่ทำให้ การทำงาน หยุด แต่จะทำให้ มีการใช้พลังงานไฟฟ้า มากกว่า ปกติ โดยที่ท่าน ไม่อาจะทราบได้ นอกจาก มีการตรวจสอบ ทำให้ เกิด การสิ้นเปลือง โดยไม่จำเป็น