menu0menu1menu2menu4menu5

ผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ท่ออุตสาหกรรม flexible duct

เราผู้นำเข้าและจัดจำหน่าย ท่อสำหรับใช้งานในโรงงานอตุสาหกรรม มีหลายหลายลักษณะการใช้งาน ทำจากวัสดุชั้นเยี่ยมตามมาตรฐานการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ Brand TOTAKU ซึ่งเป็นผู้นำของโลก ในการผลิตท่อสำหรับโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภท  ได้รับการยอมรับและใช้งานอย่างแพร่หลาย ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย และในอีกหลายประเทศทั่วโลก  เราพร้อมทีมงานวิศวกร ออกแบบและติดตั้งระบบท่อลำเลียง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ทุกประเภท เพื่อการชนส่งภายโรงงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ตัวอย่างชนิดการใช้งาน

ท่อส่งน้ำ  สำหรับ การส่งน้ำ ของเหลวในโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถทนทานแรงดันสูง ทนทาน สามารถเลือกได้ คุณสมบัติพิเศษเพิ่มเติม เช่น ต้องการให้ทนความร้อน , หรือ food grade  ได้ด้วย

ท่อส่งลม  หรือ ท่ออากาศ สำหรับการส่งลม หรือ ออกซิเจน สำหรับการใช้งานภายในระบบโรงงาน สามารถออกแบบให้เชื่อมถึงกันแบบระบบท่อต่อ สามารถติดตั้งระบบวาล์วเปิดปิด สามารถเลือก ท่อแข็ง หรือ ท่ออ่อน ที่สามารถปรับเปลี่ยนทิศทางได้ อย่างสะดวก วัสดุที่ใช้มีความเหนียวทนทาน ปราศรอยรั่ว ทนทานต่อแรงดันสูง

ท่อกันไฟฟ้าสถิตย์  เป็นท่อที่ใช้ในการลำเลียงวัสดุที่เป็นของแข็ง ชิ้นเล็กเล็ก ที่เวลาลำเลียงจะมีการเสียดสีกับท่อ อยู่ตลอดเวลา เช่น แป้ง เม็ดพลาสติก ผงสารเคมีต่างๆ เป็นต้น  ท่อป้องกันไฟฟ้าสถิตย์  จะสามารถจับต้องที่ตัวท่อได้ โดยไม่โดนไฟฟ้าดูด ไฟฟ้าช๊อต หรือ ไม่สร้างความเสียหายให้กับอุปกรณ์อื่นๆที่อยู่ใกล้ท่อลำเลียง เพราะจะไม่ก่อให้เกิดไฟฟ้าสถิตสะสม ไม่เป็นอันตรายขนาดใช้งาน

ท่อ eco  คือ ท่อflex ที่ไม่มีส่วนผสมของ PVC ในการผลิต แม้หากเกิดการเผาไหม้ จะไม่ก่อเกิดมลพิษ หรือ ก๊าซคาร์บอนมอนน๊อกไซด์  ที่เป็นอันตราย เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องการเครดิต จากคาร์บอนฟุตปริ้น หรือโรงงานที่ต้องการ certified ทางด้านสิ่งแวดล้อม ท่อ eco  คือ ระบบท่อลำเลียงที่คุณต้องการ

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ระบบลำเลียง คือ สิ่งสำคัญที่ทำให้ลดต้นทุน ลดเวลา สำหรับการขนส่งในโรงงานอย่างมากมาย ระบบท่อลำเลียง เปรียเสมือนเส้นเลือด ที่ออกแบบให้นำส่งวัตถุดิบ หรือ ปัจจัยการผลิตที่สำคัญ ให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมนั้นนั้น ซึ่งการเลือกใช้งานท่อแต่ละชนิดจะแตกต่างไป ตามลักษณะการใช้งาน ท่อแต่ละชนิดมีคุณสมบัติการใช้งานที่แตกต่าง ในงานเฉพาะด้าน อย่างชัดเจน

เราเป็นเชี่ยวชาญเรื่องระบบท่อลำเลียงอุตสาหกรรม พร้อมให้บริการออกแบบ วางแผนผังระบบลำเลียง ในโรงงานอุตสาหกรรม และแนะนำการเลือกท่อลำเลียง ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ในการใช้งานได้อย่างลงตัว พร้อมมกับงบประมาณที่ท่านพอใจ