ท่อดัก เป็นการวางระบบท่อเพื่อระบายอากาศ ส่วนใหญ่แล้วท่อดักจะถูกนำมาใช้ในการวางระบบแอร์

ท่อดัก ถูกนำมาใช้งานในระบายอากาศ หรือ ระบบทำความเย็นโรงงานอุตสาหกรรม หรือ ที่เรียกว่า ท่อสังกะสี

ในโรงงานอุตสาหกรรม โดยส่วนใหญ่ มักจะใช้ระบบระบายอากาศ ระบบทำความเย็น ที่แตกต่างไปจากระบบทำความเย็นในบ้านเรือน โดยโรงงานอุตสหกรรม จะมีพื้นที่ ในการใช้งานมาก และ มีเครื่องจักร สำหรับการผลิต ทำงานอยู่ตลอดเวลา ซึ่งเครื่องจักรเหล่านี้ ขณะทำงาน ก็จะมีการสร้างความร้อนมากด้วย ระบบทำความเย็น ของโรงงานอุตสหกรรม จึงต้องมีความสามารถเป็นพิเศษ ทนทาน กำลังการผลิตลมเย็น จะต้องมากกว่า เครื่องปรับอากาศ ที่ใช้กันในแบบครัวเรือน

ระบบท่อดัก เป็น ส่วนประกอบสำคัญ ในระบบทำความเย็นโรงงาน
ระบบทำความเย็นโรงงาน จะมีการติดตั้ง ทั้งระบบระบายอากาศ เพื่อ กำจัดอากาศร้อน ออกนอกโรงงาน และ ติดตั้งพัดลมไอเย็น เพื่อผลิตอากาศเย็น เข้าสู่โรงงานแทนที่ ทำให้ระบบสิงแวดล้อม ในโรงงาน มีความเย็นสบาย ท่อดัก จึงเปรียบเสมือน ท่อที่ลำเลียงอากาศร้อน หรือ อากาศเย็น ขึ้นอยู่ว่าเชื่อมต่อกับ อุปกรณ์ชนิดใด

การวางระบบ ท่อดักจะวางกระจาย ทั่วโรงงาน บางจุดอาจจะมีการ ติดตั้งแผ่นกรองฝุ่น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบำบัดฝุ่น ได้อีกด้วย ซึ่งแผ่นกรองฝุ่น ในท่อดัก นี้สามารถนำมา ทำความสะอาด ได้อย่างง่ายดาย การออกแบบท่อดัก ที่ดี ต้องมีการ คำนึงถึง องค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ เช่น การซ่อมบำรุง, หลักการประหยัดพลังงาน, การรั่วไหลของอากาศ ต้องน้อยที่สุด เป็นศูนย์ คือ ไม่รั่วเลย เพราะการรั่วของ ท่อดัก หมายถึงการใช้พลังงาน ที่มากเพิ่มขึ้นนั่นเอง

ท่อดักจะมีการติดตั้งไว้ ส่วนเพดานของโรงงาน ที่มีเพดานสูง จากนั้นแต่ละจุดที่ต้องการปล่อยความเย็นลงมา ก็ดึงท่อดัก ให้ลงมาต่ำระดับ 2.5-3.00 เมตร เพื่อให้ความเย็น ลงมาอย่างทั่วถึงในระบบของท่อดัก บางครั้งมีการติดตั้ง ฉนวนกันความร้อน เพื่อป้องกัน ความเย็นที่ อาจจะรั่วไหล ระหว่างการลำเลียงได้

การใช้ระบบท่อดัก อย่างได้ผล ควรมีการทำความสะอาด หมั่นตรวจสอบ ซ่อมบำรุง รักษาดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน การรั่วไหล และเพื่อให้ ระบบทำความเย็นสามารถ ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างต่อเนื่อง

ท่อดัก

ท่อดัก นั้นมีส่วนสำคัญในระบบมาก ท่อดักแอร์ เป็นตัวนำพาอากาศไปจ่ายในส่วนท่อต่างๆ ของตึก อาคาร ท่อดักสามารถควบคุมความเร็วและปริมาณอากาศได้ด้วย

ในงานออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศที่ต้องใช้ท่อลม (ท่อดักแอร์) ส่งลมไปยังส่วน

ต่าง ๆ ของอาคาร ท่อดักแอร์ เป็นตัวนำอากาศไปจ่ายตามจุดต่าง ๆ ของอาคาร

  1. ท่อดักจ่ายลมเย็น (Supply Air Duct) เป็นท่อดักที่นำพาอากาศจากคอยล์เย็นไปจ่ายตามส่วนต่าง ๆ ของอาคาร
  2. ท่อดักดึงลมกลับ (Return Air Duct) มีลักษณะภายนอกเหมือนกับท่อดักจ่ายลมเย็น เพียงแต่มีหน้าที่นำเอาอากาศที่จ่ายออกไปด้วยท่อดักจ่ายลมเย็นที่แลกเปลี่ยนความร้อนกับอากาศและมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้น กลับมาที่คอยล์เย็นเพื่อแลกเปลี่ยนความร้อนที่ผิวของคอยล์เย็นและอุณหภูมิลดลงและส่งไปจ่ายในห้องด้วยท่อดักจ่ายลมเย็นอีกครั้ง
  1. ท่อดักระบายอากาศ (Exhaust Air Duct) ทำหน้าที่ระบายอากาศภายในอาคาร นำมาทิ้งภายนออกอาคาร
  2. ท่อดักลมเติมอากาศ (Fresh Air Duct) ทำหน้าที่เติมอากาศให้กับห้อง ไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่มีเครื่องปรับอากาศเมื่อมีการระบายอากาศไปนอกอาคารก็ต้องมีการเติมอากาศเข้าไป เพื่อให้เป็นการระบายอากาศที่ถูกต้องไม่ควรติดตั้ง ช่องดูดอากาศอยู่ใกล้กับช่องระบายอากาศ เพราะอาจดูดอากาศเสียที่เพิ่งปล่อยออกนอกอาคารเข้า