ท่อทนความร้อน สำหรับงานอุตสาหกรรม ต้องทนความร้อนได้มากว่า 260 องศา

ท่อทนความร้อน มาตรฐานสูงต้องสามารถทนความร้อน ได้มากกว่า 260 องศาขึ้นไป มักถูกนำมาใช้โรงงานอุตสาหกรรม เครื่องดื่ม อาหาร ที่มีขบวนการผลิตที่มีความร้อนสูง

ท่อทนความร้อน ต้องผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วว่าสามารถใช้งานความร้อน ได้โดยไม่ถูกกัดเซาะ

ท่อทนความร้อน สำหรับงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ผลิตจากยาง หรือ พลาสติกคุณภาพดี เมื่อผลิตออกมาแล้วจะต้องเป็นท่อที่ทนทานต่อความร้อนได้สูงกว่าอุณหภูมิความร้อนโดยทั่วไปถึง 260 องศาเซลเซียส ลูกค้าที่มีความต้องการสินค้าประเภทนี้ ก็คือโรงงานอุตสาหกรรม ที่สามารถนำท่อทนความร้อนสูงไปใช้เกี่ยวกับการผลิตในด้านต่างๆ อาทิ อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมผลิตยา หรือแม้แต่โรงงานอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติของท่อทนความร้อน สำหรับงานอุตสาหกรรมนั้น จะมีลักษณะสีขาวขุ่น สามารถทนสารเคมีได้ โดยไม่ถูกกัดเซาะ, มีพื้นผิวลื่น ทำให้ของเหลว หรือสารเคมีสามารถไหลผ่านได้โดยสะดวก , ไม่ปนเปื้อนอาหารและยา  และเป็นฉนวนไฟฟ้าในตัว รวมทั้งสามารถยืดหยุ่นได้ดี เพราะท่อทนความร้อน สำหรับงานอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่ใช้เป็นท่อลำเลียงส่งสารเคมี และของเหลวต่างๆ เรียกได้ว่า เป็นตัวการให้ของเหลวได้เดินทางไปในที่ต่างๆ ภายในโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งอาจจะดัดแปลงให้โค้ง งอ หรือเป็นเส้นตรงได้ ( flexible duct ) ตามแต่ลักษณะของพื้นที่ภายในโรงงานนั้นๆ ซึ่งเป็นความสามารถพิเศษสำคัญของ ท่อflex คือ สามารถดัด โค้ง งอได้

ด้วยเหตุที่ว่า ท่อทนความร้อน มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการผลิตสารเคมี เครื่องดื่ม หรือแม้แต่ยารักษาโรค จึงต้องมีการดูแลรักษาให้มีความปลอดภัยสูง ทั้งนี้ จะมีผลต่อสินค้าที่ผลิตออกมา ถึงแม้ว่าจะมีการบำรุง รักษา และตรวจเช็คมาตรฐานการผลิตอยู่เป็นประจำ แต่การเลือกใช้ท่อทนความร้อนที่มีคุณภาพดี ผลิตจากโรงงานที่ได้รับความเชื่อถือ และไว้วางใจในแวดวงอุตสาหกรรม ก็ย่อมจะเป็นสิ่งที่ดี ดังนั้น ก่อนตัดสินใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ท่อทนความร้อน จากที่ใด จึงควรตรวจสอบคุณภาพสินค้าของโรงงานต่างๆ ให้แน่ชัดลงไปเสียก่อนว่าเราจะได้สินค้าที่มีคุณภาพดีสำหรับนำมาใช้ในอุตสาหกรรมของเราหรือไม่