ท่ออากาศ ท่อflex สำหรับการลำเลียงอากาศ เข้าสู่ระบบโรงงาน

ท่อยืดหยุ่น นำเข้าจากญี่ปุ่น ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือสามารถทนแรงดันสูงได้ โดยระบบการเชื่อมต่อต้องแน่น อากาศต้องไม่รั่วไหล

การวางระบบท่ออากาศ อย่างมีประสิทธิภาพ ต้องสามารถตรวจสอบได้จากเครื่องวัดแรงดัน โดยจะต้องไม่มีจุดรั่วไหล ทุกจุดรอบเชื่อมต่อต้องมีการเลือกใช้อย่างถูกต้อง โดยท่อแต่ละชนิด แต่ละขนาดจะมีรหัส ตัวเชื่อมต่อของมันเฉพาะอยู่แล้ว  ท่ออากาาศ มีการใช้งานอย่างแพร่หลาย   ทั้งในโรงงานอุตสาหกรรม ที่ต้องมีการเติมอากาศในขบวนการผลิต  เติมออกซิเจน หรือ ก๊าซอื่นๆ โดยอาจจะต้องพิจารณาที่ความต้องการ ด้วยว่า จะมีความร้อนมาเกี่ยวข้องด้วยหรือ ไม่ นอกจากนี้ ท่ออากาศ จะต้องทนแรงดันได้ ต้องสามารถทนความร้อนได้ด้วย โดยท่อ flexible แต่ละชนิดจะมีสัญญาลักษณ์คุณสมบัติพิเศษ บอกสำหรับท่อแต่ละชนิด และที่สำคัญต้อง อุปกรณ์ประกอบ เช่น อุปกรณ์ เชื่อมต่อ ของท่อนั้นนั้น กับอุปกรณ์ต่างๆ อย่างเหมาะสม

โดยการใช้งานแบ่งเป็นสองส่วนหลัก คือ

1. ใช้สำหรับ ลำเลียงอากาศ ดี

ลักษณะของท่อจะเป็นแบบสีใส ขาวขุ่น หรือขาวใส แล้วแต่โรงงานผู้ผลิต มีคุณสมบัติ ทนแรงดันได้ดี เนื้อแน่น ไม่มีรูพรุน

2. ลำเลียงอากาศเสีย หรือ อากาศที่เป็นมลพิษ ออกจากโรงงาน

ลักษณะของท่อส่วนมาก จะเป็นสีขุ่นเข้ม หรือ สีเข้มซึ่งเป็นสัญลักษณะของเสีย เป็นที่ทราบทั่วไปสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม ว่าใช่สำหรับลำเลียงของเสีย หากลำเลียงอากาศเสียพวกไอปรอท หรือ ไอตะกั่วในการอุตสาหกรรมอีเล็กโทรนิค การเชื่อมแผงวงจรต้องมี เลือกท่อที่คุณสมบัติ ทนการกัดกร่อน เพิ่มเติมด้วยเพื่อความปลอดภัยและ อายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

สำหรับที่ เรา Trust Modern Trade มีผู้เชี่ยวชาญระบบท่ออากาศ ท่อflex ทุกชนิด เพื่อการออกแบบท่อลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรมอย่างเหมาะสม และการนำเสนอ อุปกรณ์การเชื่อมต่อระหว่างอุปกรณ์ หรือ อุปกรณ์เชือมต่อระหว่างท่อกับท่อ เพื่อเสริม ความยาว เพื่อ การซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ เลือก ท่ออากาศ เลือกเรา

ท่ออากาศ