ท่อFlex ระบบลำเลียงในโรงงานอุตสาหกรรมม ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง

 ต้องเลือกให้เหมาะกับความเหมาะสมสำหรับการใช้งาน เพราะ ท่อFlex มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพในการผลิต และระบบระบายอากาศ

สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม การใช้พัดลมระบายอากาศเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เพื่อควบคุมอุณหภูมิภายในโรงงานให้มีการถ่ายเทอากาศ และมีอุณหภูมิที่เหมาะสม ไม่มีกลิ่นอับชื้น ซึ่งจะกลายเป็นมลภาวะทำให้ลดประสิทธิภาพในการทำงานลง คนงานป่วยบ่อย อากาศร้อนเกินไปก็ทำให้เครื่องจักร เกิดอาการแฮงค์ เสีย สึกหรอมากกว่าอายุการใช้งานปกติ ดังงนั้นการออกแบบระบบลำเลียงอย่างถูกต้องจะทำให้ ไม่เกิดปัญหาระยะยาว

flexible duct คือ อะไร

ท่อ flex อุตสาหกรรม หรือ Flexible Duct ก็คือท่อที่ใช้ต่อกับพัดลม เป็นท่อส่งลม เชื่อมต่อระหว่างเครื่องจักรกับท่อ เพื่อลดอาการสั่นสะเทือน อันจะเป็นผลทำให้น๊อต สกรูที่ยึดติดอุปกรณ์ต่างๆ คลายตัวออกจากกัน ทำให้เกิดการหลุดร่วง ชำรุดเสียหายได้ ท่อ flex มีหลายรูปแบบ มีความยืดหยุ่น แข็งแรง ไม่เป็นวัตถุติดไฟ สามารถดัดโค้งให้เป็นไปตามรูปที่ต้องการโดยไม่คืนรูป คุณสมบัติอื่นที่นอกเหนือไปจากที่กล่าวมาแล้ว ก็คือ ทนความร้อน และการกัดเซาะของสารเคมี รวมทั้งมีน้ำหนักเบา มากกว่าครึ่งหนึ่งของท่อพลาสติกที่เคยนิยมใช้กันมาโดยตลอด ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมโดยทั่วไป หันมาใช้ท่อ flex กันมากขึ้น

ท่อดัก สำหรับโรงงาน ทำมาจากอะไร

flexible duct สำหรับอุตสาหกรรม ผลิตจากวัสดุคุณภาพดี คือ Polypropylene ที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ มีความทนทาน เหนียว ไม่แตกหักง่าย ทนทานในอุณหภูมิที่มีการเปลี่ยนแปลง ระหว่าง 15-50 องศา ในรูปแบบปกติ หากต้องการคุณสมบัติพิเศษ สามารถเติมสารบางตัว เพื่อเพิ่มคุณสสมบัติทนความร้อน มากขึ้น ทนแรงดัน ทนทานต่อการเสียดสี เพื่อการขนส่งวัสดุประเภท เม็ดเล็ก หรือ ฝุ่น เป็นต้น

เมื่อโรงงานอุตสาหกรรมหันมานิยมใช้ ท่อ flex แทนท่อพลาสติก อายุการใช้งานยาวนานขึ้น  จึงทำให้ประหยัดต้นทุนเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งโรงงานอุตสาหกรรมสามารถนำ  flexible duct ไปใช้สำหรับงาน ระบบระบายอากาศ ท่อส่งลม , ท่อดูดความร้อน ควัน ไอเสีย, งานไซโล ท่อลำเลียงเศษวัสดุ จะเห็นได้ว่า  สามารถดัดแปลงใช้กับโรงงานอุตสาหกรรมได้แทบจะทุกประเภทเลยก็ว่าได้ โดยต้องเลือกท่อflex ให้เหมาะของงานแต่ละประเภทเท่านั้น  โดยอายุการการใช้โดยปกติจะมากว่า 5 ปี ถ้ามีการใช้งานตามสภาพแวดล้อมที่มีการระบุไว้ในการใช้งานของท่อแต่ละชนิด