ท่อ flexible คือ ท่อที่สามารถยืดหยุ่นได้ ใช้ในระบบท่อลำเลียง สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ

ท่อflexible  มีหลากหลายชนิด เพื่อจุดประสงค์ในการใช้งานเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน ต้องเลือกใช้อย่างเหมาะสม

ท่อflexible ที่มีคุณสมบัติเฉพาะนอกเหนือจากคุณสมบัติการยืดหยุ่น ที่ดี ยังมีให้เลือก แบบการใช้งานเฉพาะด้าน เช่น ท่อส่งอาหาร  คือ หรือ เรียกว่าท่อ ECO ที่มีคุณสมบัติ พิเศษคือไม่มีการปนปื้น เป็นระดับ food grade สามารถใช้ในการลำเลียงอาหารได้ ท่อflex ชนิด food grade  ต้องผ่านการทดสอบคุณภาพจาก มาตรฐานอุตสาหกรรมอาหาร ว่าสามารถลำเลียงและสัมผัสกับอาหารได้โดยไม่มีการปนเปื้อน

หรือ ท่อflexible ชนิดที่ใช้ส่งลำเลียงของเหลว สารเคมีที่มีอุณหภูมิสูง จำเป็นต้องเลือกใช้ ท่อ flexible ชนิดที่เป็น ท่อทนความร้อน ที่มาตรฐานอุตสาหกรรมกำหนดไว้ต้องสามารถทนความร้อนได้มากกว่า 260 องศา จึงจะได้รับว่าเป็นท่อทนความร้อน เพื่อใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมได้ ดังนั้นการออกแบบและเลือกใช้ ท่อflex จำเป็นต้องศึกษา ความต้องการใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อการเลือกใช้ท่อflex อย่างเหมาะสมและการออกแบบระบบท่อ ต้องเป็นได้ตามหลักวิศวกรรม เนื่องจากเกี่ยวกับการผลิตโดยตรง ส่วนใหญ่ระบบท่อมักจะเป็นระบบสำคัญในการป้อนวัตถุดิบเข้าสู่สายการผลิต หากเกิดการติดขัดหรือ ไม่สามารถลำเลียงได้อย่างสม่ำเสมอ ย่อมเกิดความเสียหายได้อย่างมากมาย

ออกแบบท่อflexible ต้องใช้วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญอย่างแท้จริง