menu0menu1menu2menu4menu5

ปัญหาและการแก้ปัญหาในการเดินท่ออากาศ โรงงานอุตสาหกรรม

โดยทั่วไปถ้ามีการเดินระบบท่ออากาศ โรงงานอุตสาหกรรมให้ได้ตามมาตรฐานแล้ว มักจะไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้น แต่ถ้าการเดินท่ออากาศ โรงงานอุตสาหกรรมไม่ได้ตามมาตรฐานแล้วปัญหาต่างๆมักจะเกิดขึ้นตามมา สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้งนั้นคือ ปริมาณลมอัดและความดันลมอัดที่ใช้ไป มักจะมีปริมาณลมและความดัน ไม่เพียงพอสำหรับอุปกรณ์ของนิวแมติก (Pneumatic) ตัวท้ายๆ ซึ่งปัญหาเหล่านี้เกิดจากการมีความดันตกคร่อมในท่อเมนมากเกินไป ซึ่งความดันตกคร่อมที่อนุญาตให้มีได้ไม่ควรเกิน 5% ของความดันที่ใช้งาน

สาเหตุที่เกิดความดันตกคร่อมขึ้นในระบบท่อมีดังนี้

มีข้อ งอมากเกินไปในการการเดินท่อเมน

อุปกรณ์นิวแมติก (Pneumatic) ที่ใช้ในโรงงานไม่สัมพันธ์กับการเลือกขนาดของเครื่องอัดลม คือมีเครื่องอัดลมมีขนาดเล็กเกินไป

ผู้ติดตั้งท่ออากาศ โรงงานอุตสาหกรรมเลือกขนาดของท่อดักจ่ายลมอัดไม่ถูกต้อง
ทำการเพิ่มอุปกรณ์นิวแมติก (Pneumatic) เข้ามาใช้ในโรงงานโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความสามารถของเครื่องอัดลมที่ใช้งานอยู่

สำหรับวิธีแก้ปัญหาในการเดินท่ออากาศ โรงงานอุตสาหกรรมคือ หลีกเลี่ยงสาเหตุที่ได้กล่าวมาแล้วในข้างต้น และทำการเดินท่อเมนจ่ายลมที่ได้มาตรฐานซึ่งนิยมใช้ในปัจจุบันมีดังนี้ คือ 1) การเดินท่อแบบแยกสาขา ซึ่งท่อลักษณะนี้เหมาะสำหรับในโรงงานอุตสาหกรรมที่มีจำนวน อุปกรณ์นิวแมติก (Pneumatic) ไม่มากนัก 2)

การเดินท่อแบบวงแหวน

ซึ่งมีการวางท่อเป็นวงรอบในโรงงาน การวางท่อแบบนี้จะสามารถแก้ปัญหาเรื่องความดันตกคร่อมได้ จะทำให้การจ่ายลมอัดกระจายออกไปทั้งสองด้านของโรงงาน โดยที่ปริมาณของลมอัดที่บริเวณปลายสุดของท่อเมนจะมีความดันใกล้เคียงกับบริเวณเครื่องอัดลม ซึ่งในโรงงานอุตสาหกรรมสมัยใหม่นิยมเดิน ระบบท่ออุตสาหกรรม จ่ายลมอัดแบบวงแหวนนี้