ความเข้าใจพื้นฐานในการวาง ระบบท่ออุตสาหกรรม ให้มีประสิทธิภาพ

ระบบท่อลำเลียง มีความสำคัญในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ เพราะถ้าหากมีการวางระบบหรือออกแบบท่อไม่มีประสิทธิภาพแล้ว จะทำให้ระบบการผลิตและระบบอื่นๆ อีกมากมาย เกิดการสูญเสียความสมดุลในการผลิต นำไปสู่การสูญเสียค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นได้  วันนี้เราจะพาทุกท่านไปทำความเข้าใจพื้นฐานในการวางระบบท่ออุตสาหกรรม

ความเข้าใจพื้นฐานของระบบท่ออุตสาหกรรม เป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะระบบท่อเป็นเส้นทางในการลำเลียงขนส่งของไหลและสิ่งต่างๆ ไปสู่ส่วนต่างๆ ของระบบในโรงงานอุตสาหกรรม ระบบท่อจึงเปรียบเสมือนกับเส้นเลือดต่างๆที่อยู่ในร่างกายของคนเรา กระบวนการผลิตต่าง จะสามารถดำเนินได้อย่างลื่นไหล เรียบร้อย ถ้าระบบลำเลียงทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่การอุดตัน หรือ รั่วซึม ในอีกมุมหนึ่ง ถ้าการออกแบบและวางระบบท่อในโรงงานอุตสาหกรรมไม่มีประสิทธิภาพรวมไปถึงการบำรุงรักษาระบบท่อที่ไม่มีความสม่ำเสมอและไม่ได้ตามมาตรฐานแล้ว จะส่งผลกระทบต่อระบบต่างๆ ของกระบวนการผลิตในโรงงาน เกิดความชะงัก ล่าช้า เสียหาย ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น และอาจเป็นสาเหตุเบื้องต้นของความเสียหายรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นตามมา ปกติแล้ว ท่ออุตสาหกรรม ที่ใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม

หลักการออกแบบ จะประกอบไปด้วยองค์ประกอบสำคัญพื้นฐานอยู่ 3 ส่วน ดังนี้

เส้นท่อซึ่งเป็นตัวกลางในการถ่ายเทสิ่งต่างๆและของไหล

วาล์วใช้สำหรับควบคุมการทำงานของของไหลให้เป็นไปตามที่ต้องการ

คอมเพรสเซอร์หรือปั๊มใช้สำหรับขับของไหลและสิ่งต่างๆให้เคลื่อนที่ไปตามเส้นท่อ

ดังนั้น ความเข้าใจพื้นฐานของระบบท่ออุตสาหกรรม จึงมีความจำเป็นสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับระบบท่ออุตสาหกรรมที่จะต้องเข้าใจองค์ประกอบสำคัญต่างๆ ของระบบท่อเหล่านี้ให้ดีเลือก ท่อให้เหมาะสม เช่น ท่อทนความร้อน ท่อส่งน้ำ ท่อส่งลม หรือ ท่ออากาศ ท่อแต่ละชนิดจะมีคุณสมบัติพิเศษเฉพาะ มาประกอบการออกแบบ การใช้งาน และการบำรุงรักษาระบบท่อเป็นไปอย่างถูกต้องปลอดภัยและประหยัด  พร้อม บริการ ซ่อมแซมท่อเก่า อย่างมืออาชีพ

ท่อส่งน้ำ ท่อflex (10)

ระบบท่อลมม โรงงานอุตสาหกรรม ขนาดใหญ่