menu0menu1menu2menu3menu4menu5

รับติดตั้งท่อลม ควบคุมการทำงาน โดย วิศวกร มืออาชีพ มากประสบการณ์

การ รับติดตั้งท่อลม สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม หรือ งานก่อสร้างใต้ดิน อาคารจอดรถ

ด้วยทีมงาน วิศวกร ผู้เชี่ยวชาญ รับติดตั้งท่อลม พร้อมประสบการณ์ทำงาน ในวงการ ระบบระบายอากาศ การจัดการระบบอากาศ ภายใน เพื่อ การหมุนเวียน อากาศ ที่ดี และ เพิ่ม บรรยากาศ ในการทำงาน ที่ดี รับติดตั้งเพื่อ การระบายอากาศ นำอากาศมาหมุนเวียน เพิ่มปริมาณ ออกซิเจน หมุนเวียน ในอากาศ เพื่อให้ การทำงาน มีประสิทธิมากขึ้น ทำงานได้ รวดเร็ว สถานที่ทำงาน หลายแห่ง

เลือกใช้ บริการ ติดตั้งระบบท่อลม เพื่อลดการใช้พลังงาน จากเครื่องปรับอากาศ  ไม่เพียงแค่ เพิ่ม การหมุนเวียน ของ อากาศ ที่ดี ท่อลม จะสามารถส่ง อากาศร้อน ออกจาก ระบบ ไปสู่ บรรยากาศ ภายนอก ได้ อีกด้วย

ระบบ ท่อส่งลม เปรียบเสมือน เส้นทาง การเดินทางของ อากาศ ภายในโรงงาน การออกแบบ ที่เหมาะสม จะทำให้ อากาศเดินทาง โดยไม่ติดขัด และ ประหยัดพลังงาน สร้างสิ่งแวดล้อม ที่ดี ภายในโรงงานอตุสาหกรรม รวมทั้งบางครั้ง อาจจะมีการติดตั้งระบบ บำบัดอากาศ ร่วมด้วย เพราะ อากาศ ภายใน โรงงาน อาจจะมี ฝุ่นละออง ไอระเหย ที่เป็นพิษ หรือ ควันเชื่อม จากการเชื่อมโลหะ เป็นต้น

กรณีศึกษา รับติดตั้งท่อส่งลม จะมีประโยชน์ มาก คือ

    1. ดูดอากาศเสีย ออกจากระบบ หรือ สถานที่ทำงาน ที่มีการผลิต อากาศเสีย เช่น โรงงานเชื่อมโลหะ แผนก ผสมสารเคมี หรือ โรงเก็บสารเคมี ท่อลม จะสามารถติดตั้ง อุปกรณ์ เสริม เช่น พัดลมดูดอากาศ และ อุปกรณ์ กรอง หรือ บำบัด อากาศเสีย ก่อน ออกสู่ ระบบ ระบายอากาศภายนอกอาคาร
    2. ลำเลียง อากาศร้อน ออกจาก ระบบ ซึ่งเป็น เป็น ประโยชน์หลัก ของ ท่อลม จะทำให้ ติดตั้ง พร้อม พัดลมระบายอากาศ ทำให้ สถานที่ทำงาน ใช้พลังงานไฟฟ้ สำหรับ เครื่องปรับอากาศ ได้มากมาย การลงทุน ติดตั้งท่อลม จะ คืนทุนได้อย่างรวดเร็ว จาก ค่าไฟฟ้า ที่ปรากฏทันที หลังจากติดตั้งเลย
    3. ลำเลียง อากาศ ในสถานที่ มีอากาศ น้อย เช่น การทำงาน ก่อสร้าง ใต้ดิน อาคารจอดรถ อาคารก่อสร้าง ในสถานที่ปิด โดย ระบบท่อส่งลม จะสามารถติดตั้ง อุปกรณ์ ประกอบ เพื่อให้ การทำงาน ตรงตามจุดประสงค์ ยิ่งขึ้น และ สมบูรณ์ มากขึ้น

การติดตั้ง ท่อส่งลม จะต้องคำนึงถึง สภาพแวดล้อมที่สถานที่ทำงาน ที่ต้องการ ติดตั้ง วัตถุประสงค์หลัก การใช้งาน การคำนวน ขนาด และ ระยะทาง ของ ท่อลม วัสดุที่เลือกใช้ เนื่องจาก ต้องให้ ทนทาน ต่อ สภาพแวดล้อม ในการทำงานให้ และ ประหยัด ค่าใช้จ่าย ได้มากที่สุด โดยทางเรา มี ทีมวิศวกร อาวุสโส ทีมวิศวกร หน้างาน ทีมช่าง ทีมช่างซ่อมบำรุง ที่พร้อมให้บริการ  ติดตั้งระบบท่อลม ใหม่ หรือ ซ่อมแซมท่อเก่า พร้อม ประเมินราคาฟรี และ ให้ คำแนะนำ ปรึกษา เกี่ยวกับ วัสดุ ที่ใช้

เนื่องจาก วัสดุที่ใช้ อาจจะต้องเหมาะสม กับ โรงงานการผลิต ว่าเป็น อุตสาหกรรม อีเล็กโทรนิค หรือ อุตสาหกรรมอาหาร การเลือกใช้ วัสดุ สำหรับ ทำ ท่อลม ต้องแตกต่างกัน ทีมงาน มีความชำนาญ พร้อมให้ คำแนะนำ ปรึกษา

ท่อลม ลำเลียง ติดตั้งทั้งโรงงาน รับติดตั้งท่อลม

ติดตั้งท่อลม บนฝ้ายเพดาน

งานซ่อมแซมท่อเก่า บนเพดาน