ใบรับรองคุณภาพสินค้า จาก Japan Chemical Innovation and Inspection Institute Organization

แสดงว่า ท่อ TOTAKU ได้มาตรฐาน ตามการทดสอบ ทุกประการ ที่มีคุณภาพเยี่ยม

ทีมงาน Trust Modern Trade พร้อมให้บริการ ซ่อมแซมโบลเวอร์ รับติดตั้งท่อลม ซ่อมแซมท่อเก่า อย่างมีประสิทธิภาพ ประเมินราคาฟรี

ใบรับรอง คุณภาพสินค้า จากญีปุ่น

ทีมงาน วิศวกร ที่พร้อมทั้ง ความรู้ ความสามารถ มากกว่าสิ่ิงอื่นใด คือ ประสบการณ์เกี่ยวกับ การออกแบบ และ ติดตั้ง spiral duct ท่อ flex มามากว่า 30 ปี ทำให้ รู้ว่า

การออกแบบ รูปแบบใด ที่เหมาะสม กับ โรงงานอุตสาหกรรม ในรูปแบบ ต่างๆ ได้ อย่าง เหมาะสม และ มีประสิทธิภาพ